Monday, March 17, 2008

اللغة العربية ... بحر

بيتــان غريبـــان

هذا البيت لا يتحرك اللسان بقراءته:ـ

آب همي و هم بي أحبابي
همهم ما بهم وهمي مابي

وهذا البيت لا تتحرك بقراءته الشفتان:ـ

قطعنا على قطع القطا قطع ليلة
سراعا على الخيل العتاق اللاحقي
إبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداع
Post a Comment